Украинцы считают эмиграцию наибольшей угрозой для государства Сенцов стал на учет в киевском военкомате АМКУ оштрафовал 16 облгазов Фирташа и обязал сделать перерасчет Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон Украину ждет еще неделя "плюса": где будет теплее всего Вход на Лычаковское кладбище подорожает Бум на экзотику: почем в Украине продают тигров и леопардов и чем это опасно Как получить бесплатное жилье в большом городе: ТОП-5 способов Самые старые и мистические деревья Киева и области: где находятся и какую удачу приносят Рекордное количество женщин получили звание "Мать-героиня"
Головна порталу Дт-Кт
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Коментар до Положення бухгалтерського обліку «Податкові різниці»

Відправлено користувачем натКа 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Природа податкових різниць. Результатом гармонізації бухгалтерського обліку з податковим законодавством стала нова методика визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток, закріплена ІІІ Розділом «Податок на прибуток» Податкового кодексу України. Відтак методологічними засадами податкового законодавства стали принципи бухгалтерського обліку. Зокрема порядок визначення об’єкту оподаткування ґрунтується на принципі нарахування та відповідності доходів і витрат, відповідно до якого для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів.

Разом з тим, на відміну від підходів бухгалтерського обліку до визнання доходів і витрат, в податковому законодавстві враховується суспільне значення витрат, реалізуються механізми недопущення ухилення від оподаткування та оптимізується база оподаткування. У зв’язку з цим існують розбіжності між критеріями визнання доходів і витрат в бухгалтерському обліку та податковому законодавстві, що обумовило виникнення податкових різниць. Податкові різниці виникають тільки в наслідок здійснення господарських операцій, які мають різну оцінку та/або критерії визнання в бухгалтерському обліку та податковому законодавстві.

На міжнародному рівні необхідність відображення податкових різниць у фінансовій звітності було визнано ще у 1979 році, коли було прийнято першу редакцію Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 12 «Облік податку на прибуток».

На національному рівні існують різні підходи до накопичення інформації щодо податкових різниць та врахування при визначенні об’єкта оподаткування.

Податкові різниці не є нововведенням Податкового кодексу. З 2000 року методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, активи і зобов'язання з податку на прибуток, податкові різниці та її розкриття у фінансовій звітності регулюються положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток» (далі - Положення (стандарт) 17).

Правові підстави прийняття ПБО «Податкові різниці». Перехідними положеннями Податкового кодексу (підрозділ 4) визначено, що методика бухгалтерського обліку тимчасових та постійних податкових різниць затверджується у порядку, передбаченому Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», публікується до 1 квітня 2011 року та набуває чинності з 1 січня 2012 року. Суб’єкти господарювання - платники податку на прибуток подають фінансову звітність з урахуванням податкових різниць починаючи зі звітних періодів 2012 року.

Посилання на Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» обумовлено необхідністю розмежування повноважень із затверджень відповідних порядків між Міністерством фінансів та Національним банком.

На виконання норм Податкового кодексу Міністерством фінансів України наказом від 25.01.2011 № 27 (зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.02.2011 за № 212/18950) затверджено Положення бухгалтерського обліку «Податкові різниці» (далі – ПБО), яке визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про податкові різниці та її розкриття у фінансовій звітності.

Узгодженість ПБО та Положення (стандарту) 17. Положення «Податкові різниці» не суперечить і не замінює Положення (стандарт) 17, яке залишається чинним, а доповнює його. Так, Положення (стандарт) 17 спрямовано на формування методологічних засад розкриття, насамперед, в балансі інформації про залишки не анульованих тимчасових податкових різниць, які так би мовити «матеріалізовані» в активах та зобов’язаннях. Натомість Положення «Податкові різниці» визначає методологію формування інформації про анулювання податкових різниць протягом звітного періоду, їх вплив на формування податкового прибутку та розкриває зв'язок між податковим та обліковим прибутками. Інформація сформована про податкові різниці відповідно до Положення «Податкові різниці» розкриватиметься, насамперед, у Звіті про фінансові результати.

Сфера застосування. Положення «Податкові різниці» поширюється на всіх юридичних осіб, які згідно із законодавством є платниками податку на прибуток, за виключенням банків, бюджетних установ та суб’єктів малого підприємництва – юридичних осіб, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 розділу ІІІ Податкового кодексу України, та застосовують порядок спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат, стосовно яких П(С)БО 25 встановлено спрощений порядок обліку доходів і витрат, а саме віднесення тих доходів і витрат, які не визнаються податковим законодавством безпосередньо до фінансових результатів після оподаткування.

Мета ПБО. Розкрити зв’язок між обліковим і податковим прибутком шляхом визначення методики визначення податкового прибутку звітного періоду за даними бухгалтерського обліку через коригування облікового прибутку на суму податкових різниць звітного періоду.

Термінологічні новація ПБО. Термінологію бухгалтерського обліку розширено за рахунок перенесення термінів «податкова різниця» та «постійна податкова різниця» з Податкового кодексу, а також за аналогією з визначеннями, наведеними у Положенні (стандарті) 17 щодо тимчасових податкових різниць надано тлумачення термінам «постійна податкова різниця, що підлягає вирахуванню» та «постійна податкова різниця, що підлягає оподаткуванню». Надано нове визначення терміну «тимчасова податкова різниця» у відповідності з нормами Податкового кодексу, яке відрізняється від визначення, наведеному у Положенні (стандарті) 17. З метою забезпечення уніфікованої термінологічної бази планується до набрання чинності ПБО внести відповідні зміни до Положення (стандарту) 17.

Алгоритм розрахунку податкового прибутку за даними бухгалтерського обліку. При визначенні податкового прибутку звітного періоду за даними бухгалтерського обліку обліковий прибуток, коригується на суму постійних податкових різниць та частину суми тимчасових податкових різниць, що відноситься до звітного періоду. При цьому коригування відбувається як у бік збільшення, так і в бік зменшення, залежно від характеру податкових різниць і їх впливу на податковий прибуток.

Податкові різниці звітного періоду. Виходячи з того, що постійні податкові різниці, виникають за господарськими операціями звітного періоду і мають бути анульовані до звітної дати (якщо цього не сталося вони мають бути перекваліфіковані у тимчасові податкові різниці) вони у повному обсязі включаються до суми податкових різниць звітного періоду. Натомість тимчасові податкові різниці, що виникли за господарськими операціями звітного періоду підлягають анулювання у майбутніх періодах, тому до суми податкових різниць звітного періоду вони не включаються. Проте до суми податкових різниць звітного періоду включаються анульовані протягом цього періоду повністю або частково тимчасові податкові різниці, які виникли за господарськими операціями минулих звітних періодів.

Порядок розмежування тимчасових податкових різниць між періодами. Тимчасові податкові різниці, які виникають за господарськими операціями, пов’язаними з основними засобами і нематеріальними активами (переоцінка, амортизація, збільшення вартості основних засобів на суму реконструкції і модернізації тощо за підходами і методами, відмінними від вимог податкового законодавства), відносяться до податкових різниць відповідного звітного періоду пропорційно нарахованій сумі амортизації на об’єкти, балансова вартість яких сформована без урахування вимог податкового законодавства і які пов’язані з цими тимчасовими податковими різницями.

Наприклад, підприємство може встановити терміни корисного використання основних засобів менші ніж мінімальні встановлені Податковим кодексом, може здійснити переоцінку основних засобів (у т.ч. дооцінку понад суму індексації, передбаченої податковим законодавством), або обрати для певних груп основних засобів інші методи амортизації ніж визначені Податковим кодексом, все це призведе до завищення (або заниження) суми амортизації, яка враховується при визначенні об’єкта оподаткування. У зазначених випадках безпосередньо при проведенні відповідної господарської операції можна розрахувати загальну суму тимчасової податкової різниці, яка залежно від характеру і впливу на податковий прибуток відповідно по Положення (стандарту) 17 буде враховуватися для розрахунку або відстрочених податкових активів, або відстрочених податкових зобов’язань.

До податкових різниць звітного періоду по мірі амортизації основних засобів, з якими пов’язано виникнення тимчасової податкової різниці, частина загальної суми різниці пропорційно нарахованій амортизації буде відноситись до відповідної класифікаційної групи податкових різниць, в залежності від об’єкту на який відноситься амортизація таких основних засобів.

Тимчасові податкові різниці, які виникають за господарськими операціями, пов’язаними з придбанням запасів та/або виробництвом готової продукції, включаються до суми податкових різниць звітного періоду, в якому реалізовані відповідні запаси та/або готова продукція, при виробництві якої такі запаси були використані.

Так відповідно до п. 139.1.12. Податкового кодексу витрати, понесені у зв'язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи - підприємця, що сплачує єдиний податок (крім витрат, понесених у зв'язку із придбанням робіт, послуг у фізичної особи - платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері інформатизації) не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку. Проте у разі витрачання у виробництві, переробці, продажу таких активів, або отримання послуг вони при відповідності ознакам визначених П(С)БО 16 «Витрати» визнаються витратами і відображаються у відповідному порядку на рахунках бухгалтерського обліку. В наслідок цього виникає податкова різниця. Якщо вона анулюється протягом звітного періоду то постійна податкова різниця, наприклад така продукція (роботи, послуги) придбані і списані на витрати періоду (рахунки 91-97), а якщо продукція залишається на складі, або витрачена у виробництві (рахунок 23), а готова продукція, залишається на складі, то така різниця є тимчасовою. Вона буде анульована у періоді реалізації продукції і відповідно включення її собівартості до розрахунку облікового і податкового прибутку.

Тимчасові податкові різниці, які виникають за іншими господарськими операціями, включаються до суми податкових різниць звітного періоду, коли актив чи зобов’язання, з яким пов’язані такі податкові різниці, реалізується, погашається тощо.

Виявлення податкових різниць. Податкові різниці виникають в наслідок здійснення операцій з активами або зобов’язаннями, понесенням витрат або отриманням доходів, які мають відмінні критерії визнання і оцінки у податковому законодавстві і нормативно-правових актах з бухгалтерського обліку. Тому виявлення податкової різниці має здійснюватися на етапі первинного визнання і реєстрації первинного документу, яким оформлена відповідна операція. Таким чином, при систематизації інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, в регістрах синтетичного та аналітичного обліку обов'язково проводиться аналіз господарської операції на наявність податкових різниць.

Окремим первинним документом виявленні податкові різниці не оформляються.

Облік податкових різниць. Враховуючи, що податкові різниці не є самостійним об’єктом обліку, а пов’язані з конкретними активами, зобов’язаннями, доходами і витратами інформація про них накопичується в регістрах бухгалтерського обліку у яких відображаються такі активи, зобов’язання, доходи і витрати, зокрема шляхом виділення окремих граф для їх відображення (за відповідною класифікацією - тимчасова або постійна) або в інший спосіб, що забезпечуватиме реєстрацію і накопичення відповідної інформації для її розкриття у фінансовій звітності.

Тимчасові податкові різниці розподіляються між звітними періодами та активами і зобов'язаннями, пов'язаними з ними, для врахування при визначенні податкового прибутку і відображення сум тимчасових податкових різниць, що припадають на звітний період, у відповідних регістрах бухгалтерського обліку, наприклад з обліку нарахування і розподілу амортизації, тощо.

Дані про тимчасові та постійні податкові різниці, які мають враховуватися при визначенні податкового прибутку (збитку) звітного періоду, що наведені у відповідних регістрах бухгалтерського обліку, узагальнюються у зведеному регістрі за відповідними класифікаційними групами.

Такими чином, до існуючої системи регістрів на підприємстві для обліку податкових різниць має бути додано ще один регістр для узагальнення інформації про податкові різниці звітного періоду. Відповідна інформація має бути представлена в розрізі класифікаційних груп податкових різниць з виділенням постійних податкових різниць (у т.ч. які підлягають вирахуванню і які підлягають оподаткуванню) та тимчасових податкових різниць (у т.ч. які підлягають вирахуванню і які підлягають оподаткуванню).

Класифікація податкових різниць. Для цілей бухгалтерського обліку виділяються такі податкові різниці, які враховуються при визначенні податкового прибутку за звітний період:
  *податкові різниці щодо доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
  *податкові різниці щодо інших операційних доходів;
  *податкові різниці щодо інших доходів;
  *податкові різниці щодо собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);
  *податкові різниці щодо інших операційних витрат;
  *податкові різниці щодо інших витрат;
  *податкові різниці щодо надзвичайних доходів;
  *податкові різниці щодо надзвичайних витрат.

В основу класифікації покладено групи доходів і витрат, які виділені П(С)БО 15 «Дохід» та П(С)БО 16 «Витрати». Таким чином інформація про податкові різниці буде зіставна з показниками Звіту про фінансові результати.

Звітність про податкові різниці. Інформація про податкові різниці звітного періоду розкриватиметься у Звіті про фінансові результати, зокрема з цією метою планується доповнити звіт двома новими розділами IV «Податкові різниці» та V «Узгодження фінансового результату та податкового прибутку (збитку)».

Найближчі плани. У розвиток ПБО «Податкові різниці» планується розробити методичні рекомендації з його застосування. Також планується внести зміни до Положення (стандарту) 17 з метою узгодження термінології та окремих норм. При цьому ці зміни не носитимуть концептуального характеру. Для визначення форм звітності про податкові різниці звітного періоду планується внести зміни до П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати».

З метою удосконалення норм діючих положень (стандартів) бухгалтерського обліку та мінімізації податкових різниць розроблено проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку».

Цим наказом затверджуються зміни до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», 3 «Звіт про фінансові результати», 7 «Основні засоби», 8 «Нематеріальні активи», 15 «Дохід», 16 «Витрати» та 30 «Біологічні активи».

Зокрема, цими змінами передбачається:
  *визначення терміну «роялті» в редакції, встановленій Податковим кодексом України;
  *запровадження додаткового підходу визначення собівартості за прямими витратами, пов’язаними з виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг, який відповідає порядку, визначеному Податковим кодексом України;
  *здійснення оцінки додаткових біологічних активів та сільськогосподарської продукції за виробничою собівартістю (чи собівартістю за прямими витратами) при їх первісному визнанні для платників податку на прибуток;
  *можливість збільшення первісної (переоціненої) вартості об’єкта основних засобів на суму індексації, проведеної у порядку, встановленому податковим законодавством, та на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням та ремонтом об’єкта, також визначену у порядку, встановленому податковим законодавством;
  *для нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів можливість застосування строків їх корисного використання, встановлених податковим законодавством.

Матеріал надано
Канцуровим Олегом Олександровичем
Начальником Управління методології бухгалтерського обліку
Материал - просто копия ПБО «Податкові різниці». Переписано почти слово в слово. Есть новизна или практическая ценность?

_____________________________________________________

"И сказали люди, это пришел тот, которого мы ждали" ©Л.И.Брежнев.
Трубы могут быть бумажными, но документы должны быть железными.
Хотілося б побільше прикладів....чому виникають ці різниці...
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

АвторизуватисьПовідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2017 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua

0.00076300000000001