Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.01.002

ДФС (бюджет)
Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)
Нові форми:
1. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 №44 «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми.
Початок дії – з 01.01.2019 р.; період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:
FS2KD40 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FSKD1021 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту
FSKD2021 Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
FSUFK006 Управлінська форма 3
FSFVK003 Фактичні видатки
FSKD2221 Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів
FSKD1521 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
FSKD1621 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків
FSKD2621 Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»
FSKD1721 Додаток 18 Довідка про депозитні операції
FSKD1921 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FSFINB06 Форма №1-дс Баланс
FS41KD40 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FS42KD40 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FS43KD40 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FS44KD40 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FSFINR06 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати
FSD23S35 Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FS7KDS40 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FS7D1Z40 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FSD23Z35 Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
2. Додано нові форми. Будь ласка, після заповнення форми перерахуйте (F6) документ для коректного відображення даних.
Початок дії – з 01.01.2019 р.; період подання – Рік:
N2000A01 Додаток А. Проект кошторису
N2110Z01 Додаток 2. Розрахунок видатків по оплаті праці з нарахуваннями (заг. фонд)
N2110S01 Додаток 2. Розрахунок видатків по оплаті праці з нарахуваннями (спец. фонд)
N2210S02 Додаток 3. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2210 (спец. фонд)
N2210Z02 Додаток 3. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2210 (заг. фонд)
N2220S02 Додаток 4. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2220 (спец. фонд)
N2220Z02 Додаток 4. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2220 (заг. фонд)
N2230S02 Додаток 5. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2230 (спец. фонд)
N2230Z02 Додаток 5. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2230 (заг. фонд)
N2240S02 Додаток 6. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2240 (спец. фонд)
N2240Z02 Додаток 6. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2240 (заг. фонд)
N2250S02 Додаток 7. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2250 (спец. фонд)
N2250Z02 Додаток 7. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2250 (заг. фонд)
N2270S02 Додаток 8. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2270(спец. фонд)
N2270Z02 Додаток 8. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2270(заг. фонд)
N2280S02 Додаток 9. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2280 (спец. фонд)
N2280Z02 Додаток 9. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2280 (заг. фонд)
N2700S02 Додаток 10. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2700 (спец. фонд)
N2700Z02 Додаток 10. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2700 (заг. фонд)
N2800S02 Додаток 11. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2800 (спец. фонд)
N2800Z02 Додаток 11. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2800 (заг. фонд)
N3110S03 Додаток 12. Обґрунтування потреб у видатках за КПКВ. КЕКВ 3110 (спец. фонд)
N3110Z03 Додаток 12. Обґрунтування потреб у видатках за КПКВ. КЕКВ 3110 (заг. фонд)
N3120S01 Додаток 13. Перелік об'єктів капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту матеріально-технічної бази органів Державної фіскальної служби України. КЕКВ 3120-3140 (спец. фонд)
N3120Z01 Додаток 13. Перелік об'єктів капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту матеріально-технічної бази органів Державної фіскальної служби України. КЕКВ 3120-3140 (заг. фонд)
N2501101 Додаток 14. Розрахунок очікуваних надходжень до спеціального фонду, за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
N2501301 Додаток 15. Розрахунок очікуваних надходжень до спеціального фонду за рахунок оренди майна бюджетної установи
N2501401 Додаток 16. Розрахунок очікуваних надходжень до спеціального фонду від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
N2500002 Додаток 17. Зведення показників спеціального фонду кошторису
N2000B01 Додаток Б-1. Бюджетна пропозиція
N3120S02 Додаток 4-Б. Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3140, 3210), прогноз та показники, що їх характеризують (спец. фонд)
N3120Z02 Додаток 4-Б. Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3140, 3210), прогноз та показники, що їх характеризують (заг. фонд)

НААН
Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України
Нові форми:
Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 №44 «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми.
Початок дії – з 01.01.2019 р.; період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:
U2UKD40 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
U3_106 (УААН) Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ
U41UKD40 (УААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
U42UKD40 (УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
U43UKD40 (УААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
U44UKD40 (УААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
U41VAL40 (УААН) Ф №4-1д(валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
U42VAL40 (УААН) Ф №4-2д(валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
U7UKDS40 (УААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
U7UKDZ40 (УААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
Зміни:
N2000214 Додаток Б форма 4 - наука
FZNDR023 Ф.№4-Н (квартальна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах

Укроборонпром
Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України
Нові форми:
На виконання наказу Державної служби статистики України від 06.07.2018 № 134 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» додана нова форма, початок дії – з 01.01.2019 р.; період подання – І – IV Квартали:
UOP31115 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
Зміни:
Додано контролі до форми:
UOP00307 Показники виконання фінансового плану

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ
Довідники
Адресна книга
Додано новий сертифікат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України для розділу Звітність державних підприємств.

Експорт та імпорт даних
Реалізовано можливість експорту у форматі ДКСУ звітів I Квартал 2019 р.:
F2KD40 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F4_1KD40 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_2KD40 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3KD40 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_4KD40 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
F7KD1S40 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KD1Z40 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KM1S40 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KM1Z40 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KDS40 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KDZ40 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMZ40 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMS40 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F2KM40 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F4_1KM40 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_2KM40 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3KM40 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FINB0006 Форма №1-дс Баланс
FINR0006 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати
FKD26021 Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»
FS2KD40 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FS41KD40 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FS42KD40 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FS43KD40 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FS44KD40 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FS7D1Z40 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FS7KDS40 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FSFINB06 Форма №1-дс Баланс
FSFINR06 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати
FSKD2621 Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»
FS7KDZ40 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Мережевий варіант роботи
Доопрацьовано механізм встановлення з’єднання з БД Firebird для мережевої версії програми.
[medoc.ua]
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

АвторизуватисьПовідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2017 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua

0.0002430000000001