На Житомирщине ищут надругавшегося над флагом Украины мужчину Писать Kyiv, а не Kiev. Почему это важно? В Москве задержали известного финансиста из США Украина оказалась в конце рейтинга Numbeo по качеству жизни Британская партия исключила депутата, пожелавшего поехать в Крым На Черниговщине испытали радиокомплекс, что блокирует все виды дронов В Украине картофель подешевел на 14% События Майдана надо помнить, считают более 70% украинцев Гривневые кредиты физлицам в прошлом году выросли на 34% - НБУ Мангер вышел из СИЗО под залог
Головна порталу Дт-Кт
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Спільна діяльність - допоможіть розібратись із основами

Відправлено користувачем An_Accountant 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Допопможіть, будь ласка, розібратись із основами Договору про Спільної Діяльності.

Як ведеться бухгалтерський/податковий облік? Де можна почитати?
Дякую, Лін!

А не підкажете, на практиці як роблять, створюють 2 окремі бази і ведуть як окрему юр особу? тільки в кінці кварталу головна компанія враховує активи/пасиви і фінрез у себе в обліку?


Немного теории об учете СД.

Облік спільної діяльності

19. Кожний учасник спільної діяльності без створення юридичної особи відображає у своїх облікових регістрах (на окремих рахунках аналітичного обліку) і у фінансовій звітності:

а) активи, задіяні у спільній діяльності, які він контролює, або свою частку у спільно контрольованих активах;

б) зобов'язання, які він узяв для провадження цієї діяльності;

в) свою частку в будь-яких зобов'язаннях, узятих разом з іншими учасниками щодо цієї діяльності;

г) дохід або витрати, набуті в процесі спільної діяльності.

Активи, задіяні в спільній діяльності без створення юридичної особи, не відображаються фінансовими інвестиціями учасників такої діяльності.

Вклади, внесені у спільну діяльність без створення юридичної особи, відображаються у складі іншої довгострокової заборгованості або розрахунків з іншими дебіторами залежно від строку, на який укладено договір про спільну діяльність.

Оператор спільної діяльності веде бухгалтерський облік спільної діяльності без створення юридичної особи окремо від результатів власної господарської діяльності і складає окремий баланс та відповідні форми фінансової звітності спільної діяльності без створення юридичної особи.

Вклади учасників в окремому балансі спільної діяльності без створення юридичної особи відображаються у складі інших довгострокових зобов'язань або розрахунків з іншими кредиторами залежно від строку, на який укладено договір про спільну діяльність.

20. Частка учасника спільної діяльності без створення юридичної особи в активах та зобов'язаннях спільної діяльності без створення юридичної особи відображається в бухгалтерському обліку цього учасника у складі відповідних активів на підставі окремого балансу, наданого оператором спільної діяльності без створення юридичної особи.

Частка учасника в доходах та витратах спільної діяльності без створення юридичної особи відображається у складі інших операційних доходів та інших операційних витрат.

Зобов'язання, взяті учасником для здійснення спільної діяльності (у тому числі на оплату праці, сплату податків, зборів, обов'язкових платежів), визнаються витратами спільної діяльності без створення юридичної особи і компенсуються учаснику за рахунок спільної діяльності без створення юридичної особи.

Витрати, понесені учасником для провадження власної та спільної діяльності, розподіляються між спільною і власною діяльністю пропорційно обраній базі (виготовленій продукції, годинам праці, заробітній платі, обсягу діяльності, прямим витратам тощо).

Не визнається доходами учасника компенсація, отримана в погашення зобов'язань, взятих учасником для здійснення спільної діяльності.

Учасники спільної діяльності без створення юридичної особи відображають господарські операції, пов'язані зі спільною діяльністю, щодо внеску, придбання і продажу активів відповідно до пунктів 13 і 14 Положення (стандарту) 12.

21. Фінансові інвестиції у спільну діяльність із створенням юридичної особи (спільного підприємства) його учасниками обліковуються за методом участі в капіталі на останній день місяця, в якому вони стали контрольними, крім випадків, наведених у пункті 22 Положення (стандарту) 12. Усі інші учасники спільної діяльності відображають фінансові інвестиції у спільну діяльність згідно з порядком, викладеним у пунктах 8 і 9 Положення (стандарту) 12.

22. Фінансові інвестиції у спільну діяльність із створенням юридичної особи контрольними учасниками відображаються згідно з порядком, наведеним у пунктах 8 і 9 Положення (стандарту) 12, якщо:

а) фінансові інвестиції у спільну діяльність придбані й утримуються виключно з метою їх подальшого продажу протягом дванадцяти місяців;

б) спільне підприємство веде свою діяльність в умовах, які обмежують його здатність передавати кошти учаснику спільного підприємства протягом періоду, що перевищує дванадцять місяців.

23. Контрольний учасник спільного підприємства припиняє облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі з останнього дня місяця, в якому він перестає здійснювати спільний контроль за спільним підприємством або суттєво впливати на його діяльність.

Облік спільної діяльності
(Приказ|Положение, Минфин, от 26.04.2000, № 91 "Об утверждении Положения (стандарта) бухгалтерского учета 12 "Финансовые инвестиции"")
На субрахунку 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" ведеться облік розрахунків за іншими операціями, облік яких не відображається на інших субрахунках рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами", зокрема розрахунки за операціями, пов'язаними із здійсненням спільної діяльності (без створення юридичної особи), усі види розрахунків з працівниками (крім розрахунків з оплати праці та з підзвітними особами), інші розрахунки.

(Наказ|Інструкція, Мінфін, від 30.11.1999, № 291 "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій")
Также можете посмотреть приказ Минфина № 1873 от 30.12.2011 «Об утверждении Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету совместной деятельности без создания юридического лица».
Налоговый учет по налогу на прибыль (которого, по сути, и нет).


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИСКАЛЬНАЯ СЛУЖБА УКРАИНЫ

ПИСЬМО

от 29.07.2015 г. N 27555/7/99-99-15-02-01-17

Главным управлениям ГФС в областях, г. Киеве
Межрегиональному главному управлению ГФС - Центральному офису по обслуживанию крупных плательщиков

О налогообложении совместной деятельности с 01.01.2015 г.

Государственная фискальная служба Украины рассмотрела запрос Главного управления ГФС в Харьковской области от 04.06.2015 г. N 1779/8/20-40-15-03-11 и в пределах компетенции оказывает методологическую помощь относительно порядка налогообложения прибыли договоров о совместной деятельности без образования юридического лица с 01.01.2015 г.

Взаимоотношения, возникающие при осуществлении совместной деятельности, регламентируются главой 77 Гражданского кодекса Украины (далее - ГКУ).

В соответствии с п. 1 ст. 1130 ГКУ по договору о совместной деятельности стороны (участники) обязуются совместно действовать без образования юридического лица для достижения определенной цели, не противоречащей закону.

Пунктом 2 ст. 1134 ГКУ предусмотрено, что ведение бухгалтерского учета общего имущества участников может быть поручено ими одному из участников.

Статьями 1137 и 1139 ГКУ установлен порядок возмещения расходов и убытков участников и распределение прибыли по договору о совместной деятельности.

Так, порядок возмещения расходов и убытков, связанных с совместной деятельностью участников, определяется по договоренности между ними. В случае отсутствия такой договоренности каждый участник несет расходы и убытки пропорционально стоимости его вклада в общее имущество.

Прибыль, полученная участниками договора простого общества в результате их совместной деятельности, распределяется пропорционально стоимости вкладов участников в общее имущество, если другое не установлено договором простого товарищества или другой договоренности участников.

Согласно абзацу восьмому пункта 19 Положения (стандарта) бухгалтерского учета 12 "Финансовые инвестиции", утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 26.04.2000 г. N 91 (далее - П(С)БУ 12), оператор совместной деятельности ведет бухгалтерский учет совместной деятельности без создания юридического лица отдельно от результатов собственной хозяйственной деятельности и составляет обособленный баланс и соответствующие формы финансовой отчетности совместной деятельности без образования юридического лица.

Согласно пункту 6 П(С)БУ 2 "Баланс", утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 31.03.1999 г. N 87, для составления обособленного баланса данные первичных документов о хозяйственных операциях заносятся в отдельные (открытые для отражения хозяйственных операций по совместной деятельности) регистры бухгалтерского учета. По данным отдельных регистров бухгалтерского учета составляются обособленный баланс и соответствующие формы финансовой отчетности по указанным хозяйственным операциям. Показатели обособленного баланса и соответствующих форм финансовой отчетности включаются в баланс предприятия - участника совместной деятельности без создания юридического лица и соответствующих форм финансовой отчетности, при этом информация о внутрихозяйственных расчетах (взаимных обязательствах в равной сумме) не приводится. Обособленный баланс совместной деятельности без образования юридического лица в органы статистики не подается.

То есть оператор совместной деятельности обязан составлять обособленный баланс, отчет о финансовых результатах, а также формы, необходимые участникам совместной деятельности без образования юридического лица для составления собственной финансовой отчетности с учетом результатов совместной деятельности, своей доли в активах и обязательствах.

Законом Украины от 28 декабря 2014 года N 71-VIII "О внесении изменений в Кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно налоговой реформы" внесены изменения в Налоговый кодекс Украины (далее - Кодекс) в части обложения налогом на прибыль предприятий. В частности, начиная с 1 января 2015 года Кодекс не устанавливает особый порядок налогообложения совместной деятельности на территории Украины без создания юридического лица.

В то же время для целей налогообложения налогоплательщики обязаны вести учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения и/или налоговых обязательств, на основании первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности, других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством (п. 44.1 ст. 44 Кодекса).

Согласно п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодекса объектом налогообложения по налогу на прибыль предприятий является прибыль с источником происхождения из Украины и за ее пределами, которая определяется путем корректировки (увеличения или уменьшения) финансового результата до налогообложения (прибыли или убытка), определенного в финансовой отчетности предприятия в соответствии с национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета или международными стандартами финансовой отчетности, на разницы, возникающие в соответствии с положениями этого раздела.

Таким образом, поскольку новая редакция раздела III "Налог на прибыль предприятий" Кодекса не содержит положений относительно отдельного учета результатов совместной деятельности без образования юридического лица начиная с 01.01.2015 г. договоры о совместной деятельности не являются отдельными плательщиками налога на прибыль предприятий.

Вместе с тем гражданским законодательством предусмотрена обязанность ведения обособленного бухгалтерского учета совместной деятельности участником простого товарищества, определенного договором с целью возмещения расходов и убытков, связанных с совместной деятельностью участников, распределения прибыли, полученной участниками договора простого общества в результате их совместной деятельности и т.д.

В случае получения прибыли в рамках договора о совместной деятельности такая прибыль распределяется пропорционально стоимости вкладов участников в общее имущество. Сумма прибыли, полученной каждым участником договора простого товарищества по совместной деятельности является доходом каждого участника и подлежит включению в целях налогообложения в состав дохода отдельного лица - участника простого товарищества.

Налоговые консультации относительно порядка налогообложения прибыли договоров о совместной деятельности без образования юридического лица с 01.01.2015 г. применять в части, не противоречащей данному разъяснению.

Главным управлениям ГФС в областях, г. Киеве, Межрегиональному главному управлению ГФС - Центральному офису по обслуживанию крупных плательщиков довести данное письмо до сведения налогоплательщиков и подчиненных подразделений и обеспечить его учет при проведении контрольно-проверочной работы и апелляционных процедур.

Председатель
Р. М. Насиров
Вікторія, дуже дякую!

Я метод рекомендації і статтю про оподаткування прочитав, тепер думаю як на практиці воно робиться. Планую створювати під СД окрему базу 1С (чи так ніхто не робить?)

Також питання, чи може СД наймати працівників?
1. Залежить від ваших потреб.
Ми не робили. Але у нас було будівництво. Якщо у вас розгалужене виробництво, приміром, то, можливо, вам так буде зручніше.

2. Ні, не може. Може лише юрособа, якою СД не є.
Щодо деталей обліку - погугліть, я колись знаходила декілька статей. Небагато, але хоч щось)
Добрый день! Помогите все-таки разобраться с СД.
1. Есть договор о СД между 2-мя юр лицами, одно плательщик НДС (инвестор), второе СФГ(исполнитель) без НДС, которое собственно и занимается итоговым результатом СД. - в каких случаях данный договор ставиться на отдельный учет в контролирующих органах?
2. Сырье закупал "Инвестор". - данное сырье отображается отдельно в бух.балансе или как и все остальное от его обычной детельности.
3. Каким образом данное сырье передать "исполнителю" для превращения его в готовую продукцию?
4. Кто должен получить деньги за готовую продукцию "инвестор" или "исполнитель"?
5. Ну и главный вопрос как эти все операции отображать в бух.учете?
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

АвторизуватисьПовідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2017 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua

0.00049900000000003