Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Оновлення M.E.Doc - 11.02.072!

Відправлено користувачем Medoc 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.072

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ
1. Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.04.2022 року.
ДПСУ затверджені нові довідники пільг:
- Довідник № 107/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;
- Довідник № 107/2 інших податкових пільг.

2. У розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ додано нові довідники:
- Показники форми CR6;
- Показники форми CR12;
- Показники форми IR74;
- Показники форми IR77;
- Код виду страхового ризику (H029);
- Код залишка/операції за період (H040);
- Код типу рахунку (F024);
- Коди розділів видів економічної діяльності (узагальнені) (K111);
- Код ознаки територіального розміщення (K031);
- Код виду пов’язаної особи (K060);
- Код ознаки належності до національної/іноземної валюти (R034);
- Код прострочення погашення боргу (S190).

3. У розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ оновлено довідники відповідно до змін, що опубліковані на сайті НБУ:
- Показники форми CR3;
- Показники форми CR9;
- Показники форми CR10;
- Показники форми FM2JX;
- Показники форми IR4;
- Показники форми IR5;
- Показники форми IR10;
- Показники форми IR11;
- Показники форми IR52;
- Показники форми IR78;
- Показники форми LR2;
- Показники форми LR7;
- Вид фінансової послуги (H020).


ФОРМИ

Звітність НФУ до НБУ

Відповідно до постанови Правління Національного банку України № 123 від 25.11.2021 р. «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» внесено зміни у звіти НБУ та створені нові звіти:
Нові форми:
Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р.; період подання - щоквартально:
CR120001 Дані про додаткові пайові внески членів кредитної спілки
CR600002 Дані про кредитну діяльність кредитної спілки
IR400002 Дані про показники діяльності зі страхування
IR740002 Дані про частку перестраховиків у страхових резервах
IR770002 Дані про основні засоби
IR780002 Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти
LR100002 Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг
LR400002 (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу
LR700002 Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками
LR900002 Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії
LR120002 (Фін.) Дані про великі ризики фінансової установи

Зміни:
Оновлено форми:
CR700001 Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб
CR800001 Дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки
IR200001 Дані про доходи та витрати страховика
IR300001 Дані про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика
IR120001 Дані про набуття у власність/проведення дооцінки нерухомого майна
IR530001 Дані про надання інших посередницьких послуг у страхуванні/перестрахуванні
LR101001 (Фін.) Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах
LR300001 (Фін./Ліз.) Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу
LR500002 (Фін.) Дані про обсяг та кількість договорів гарантії
LRB00001 Дані про склад активів та пасивів ломбарду
LRD00001 Дані про діяльність ломбарду


СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств
Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств
Нові форми:
1. Відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 122 від 22.01.2021 р. «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» додано нову версію бланка, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - І - ІV Квартал, Рік, перший звітний період, за який подається форма, - І Квартал 2022 року:
S3000310 Звіт про виконання фінансового плану

2. Додано нову версію пакета звітів, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - І - ІV Квартал, Рік:
FRZVIT02 Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів
MFD00101 Додаток 1 до Методики
MFD00201 Додаток 2 до Методики
MFD00301 Додаток 3 до Методики
MFD00401 Додаток 4 до Методики
MFD00501 Додаток 5 до Методики
MFD00601 Додаток 6 до Методики
MFD00701 Додаток 7 до Методики

Зміни:
1. Реалізовано автоматичне заповнення із нових версій форм S3010110 «Фінансовий план» та S3000110 «Показники виконання фінансового плану», починаючи з І Кварталу 2022 року:
SM100405 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

2. Реалізовано автоматичне заповнення однієї з граф 5, 6 або 7 та графи 8, а також контролі із новою версією форми S3000310 «Показники виконання фінансового плану», починаючи з І Кварталу 2022 року:
SD300101 Додаток 1

3. Реалізовано автоматичне заповнення графи 5 та контролі із новою версією форми S3000310 «Показники виконання фінансового плану», починаючи з І Кварталу 2022 року:
SD300201 Додаток 2

4. У довідник Період подання звітності додано періоди: 2025, 2026, 2027, 2028 роки:
FRZVIT01 Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів

Укроборонпром
Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України
Зміни:
Відкориговано перенесення даних у рядок 8010 графи 6 із рядка 1410 графи 6 у періоді Рік:
UOP00309 Показники виконання фінансового плану

УкрАвтоДор
Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності
Нові форми:
Додано новий пакет звітів, початок дії - з 01.12.2021 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік, вперше форми подаються за період 2021 Рік:
UADBMS01 Ф.1 Баланс (за МСФЗ)
UADRMS01 Ф.2 Звіт про фінансові результати (за МСФЗ)
UADGMS01 Ф.3 Звіт про рух грошових коштів (за МСФЗ)
UADKMS01 Ф.4 Звіт про власний капітал (за МСФЗ)

Зміни:
Реалізовано можливість експорту форм пакетів UADFZV01 та UADBMS01 у форматі Excel за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа.


ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність
Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Відкориговано автоматичне заповнення полів Дата початку та Дата закінчення при додаванні співробітників у Додаток 5 (J0510507, F0510507) за допомогою кнопки на панелі інструментів "Додати співробітника".

Первинні документи
Реєстр електронних документів
1. Додано новий функціонал Візування документів, призначений для внутрішнього погодження вхідних та вихідних документів відповідальними особами.
Візування доступне, якщо для документів у модулі "Користувацькі налаштування комплектів підписів" налаштовано підпис з типом Візування.
Візування документа здійснюється по виконанню команди Візувати документ на вкладці "Наступні дії". Відповідальні особи можуть обрати результат візування документа: Завізувати документ або Відхилити візування та, у разі потреби, додати коментар. Операція візування підтверджується за допомогою електронного підпису відповідальної особи.
Якщо для документа налаштовано кілька підписів з типом Візування, візування виконується у визначеній для цих підписів послідовності.
Подальша обробка документа можлива лише після візування документа всіма визначеними відповідальними особами.
Інформація про візування документа відображається на вкладці Протокол, а також на вкладках Документ завізовано або Візування відхилено у вікні відкритого документа.

2. Реалізовано можливість візування первинних документів за посиланням.
Створення та відправка посилання на первинний документ для візування виконується у модулі Реєстр електронних документів:
- по команді Наступні дії - Візувати документ, за умови встановленої опції Підписати за посиланням у вікні Підписант при налаштуванні підписів типу Візування у модулі Користувацькі налаштування комплектів підписів;
- по команді Наступні дії - Відправити документ для візування - дозволяє відправити посилання для візування довільному співробітнику, не зазначеному у комплекті підписів Візування. Зверніть увагу, візування документа співробітниками, вказаними у комплекті підписів Візування, є обов’язковим.
За отриманим посиланням співробітнику доступна команда Візувати документ, за допомогою якої можна візувати документ або відхилити візування.
Статус документа у програмі синхронізується після прийому пошти.
Функція реалізована для документів, обмін якими здійснюється через платформу «ПТАХ».

3. У Реєстрі електронних документів змінено назви колонок:
- Відправлено на допідписання, ПІБ змінено на Відправлено на візування/допідписання, ПІБ;
- Дата відпр. на допідписання змінено на Дата відпр. на візування/допідписання; 0
- К-сть днів на допідписанні змінено на К-сть днів на візуванні/допідписанні.
Значення колонок заповнюються після відправки документа на допідписання або візування.

4. Реалізовано відбір документів, для яких налаштовано можливість візування, за допомогою статусів на панелі Фільтр:
- На візування - документи, що очікують візування (незавізовані документи або документи, завізовані не всіма визначеними відповідальними особами);
- Візування відхилено - візування відхилено хоча б однією з відповідальних осіб.

5. Для зручності користувачів у таблиці реєстру додано колонки:
- Автор - містить ім’я користувача, що створив документ;
- Редактор - ім’я користувача, що вніс останні зміни у документ.
Щоб відобразити або приховати колонки, скористайтеся кнопкою на панелі інструментів.
Також, поле Редактор додано на вкладці Властивості.
На панелі Фільтр поле Користувач змінено на Автор.

6. Відкориговано збереження даних за допомогою команди головного меню Файл - Експорт
- Експорт таблиці в Excel, за умови використання фільтру на панелі інструментів.

Користувацькі налаштування комплектів підписів
Додано можливість налаштовувати підписи для візування первинних документів. Візування документів здійснюється у межах організації, співробітниками, зазначеними у користувацькому комплекті підписів.
При налаштуванні користувацького комплекту підписів у вікні Підписант додано тип підпису Візування. Якщо для документів налаштовано комплект з підписом типу Візування, у Реєстрі електронних документів на вкладці Наступні дії для таких документів доступна функція Візувати документ.

Реєстр документів довільних форматів
Доопрацьовано механізм експорту документів за допомогою команди Зберегти документ.
Якщо каталог, у який зберігається документ, вже містить файл з таким самим іменем, до імені файлу, що зберігається, буде додано порядковий номер.

Адміністрування
Сертифікати - Встановлені сертифікати
У реєстрі розділу Встановлені сертифікати розширено набір колонок для відображення інформації про завантажені сертифікати. Додано колонки:
- Установа;
- Філія;
- Дата видачі;
- Ідентифікатор ключа.
Щоб відобразити або приховати колонки скористайтеся кнопкою на панелі інструментів.
Зверніть увагу, для відображення значень у колонці Установа необхідно повторно завантажити сертифікати.

Зарплата
Оновлено довідник Індекс споживчих цін за березень 2022 р. - 104,5 %.

Мережевий варіант роботи
Налаштовано запуск робочого місця у термінальному режимі роботи при встановленій опції Використовувати кластер сервісів утиліти ConnectionSetup.exe.

[medoc.ua]
Дуже дякую за ваши пости!
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

АвторизуватисьПовідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua

0.00039199999999995