Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.083

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. У розділі Довідники–Загальні довідники–НБУ оновлено довідник Санкції (F085) відповідно до змін, що опубліковані на сайті НБУ 29.07.2022 р.

2. Оновлено довідник Коди території (КОАТУУ/КАТОТТГ).

3. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 03.08.2022 року № 235 "Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету" оновлено довідник Бюджетний класифікатор.


ФОРМИ

Державна податкова служба
Зміни:
1. Оновлено контролі:
J1201013 Податкова накладна
J1201213 Додаток №2 до податкової накладної. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної
F1201013 Податкова накладна
F1201213 Додаток №2 до податкової накладної. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної

2. Налаштовано імпорт полів із нульовими значеннями:
J1318202 Звіт про використання марок акцизного податку
F1318202 Звіт про використання марок акцизного податку

3. Оновлено статистичні форми діючої версії для перенесення даних за допомогою програми користувача на вкладці Наступні дії – Виконати додаткову програму обробки –
Дані з …:
J0900108 Форма №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)
J0900207 Форма №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
J0900904 Форма №3 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
J0901005 Форма №4 Звіт про власний капітал

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ
Зміни:
1. Збільшено до 500 кількість символів для введення у полі Посада:
J0510507 Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби
F0510507 Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби
2. Оновлено контролі:
J0510607 Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства
F0510607 Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

Звітність НФУ до НБУ
Зміни:
Оновлено контролі:
FM2KX001 Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб
IR101001 Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

ФСС України
Зміни:
Оновлено контролі:
C1100101 Заява-розрахунок


СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств
Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств
Зміни:
1. Додано обов’язковий контроль на заповнення значення тільки у графі 4 або тільки у графі 5:
SD300303 Додаток 3

2. Відкориговано відображення підписантів звітів у відповідних полях як «Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ» згідно з наказом Міністерства Юстиції України №2463/5 від 07.08.2019 р.:
PROZVI01 Ярлик до пакету звітності державних підприємств
SI300107 Інвестиційний план
SI300307 Звіт до інвестиційного плану
SD300202 Додаток 2
SD300101 Додаток 1
SD300303 Додаток 3
SD300401 Додаток 4

Міністерство оборони України
Приймання, перевірка та консолідація фінансової та планової звітності
Зміни:
Доповнено та деталізовано текст контролів. Додано числові значення сум та різниці та додатково текстовий запис формату Різниця = (числове значення).
MOU00310 Звіт про виконання фінансового плану
MOU00110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)
MOU01110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану
MOU02110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом
MOU30110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)
MOU45110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
MOU67110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво

УкрОборонПром
Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних УкрОборонПром
Зміни:
Внесені зміни у контролі по рядках (8011 – 8015) графи 6 для ІІ, ІІІ, ІV Кварталів:
UOP00310 Звіт про виконання фінансового плану

Міністерство енергетики України
Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу
Зміни:
Реалізовано контроль на рівність значення рядка 210 графи 17 форми EV000303 значенню рядка 190 графи 17 форми EV000403:
EV000303 Додаток №4. Розшифровка кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду
EV000403 Додаток №5. Розшифровка Розрахунки з бюджетом

Автомобільні Дороги
Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності
Зміни:
1. Додано нову умову у контролі з фінансовими формами звітності:
AVZVFP01 Звіт про виконання фінансового плану
- якщо заповнено поле Стандарти звітності П(с)БОУ, виконується перевірка з формами UADВNS01, UADRNS01, UADGNS01, UADKNS01;
- якщо заповнено поле Стандарти звітності МСФЗ, виконується перевірка з формами UADВMS01, UADRMS01, UADGMS01, UADKMS01.

2. Додано нові контролі в формах:
UADRSB01 Розшифровка резерву сумнівних боргів
UADPFZ01 Інформація щодо переоцінки основних засобів в фінансовій звітності
UAD10101 Розшифровка ряд. 1125 Ф.1 Інформація щодо наявної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та вжитих заходів з її погашення
UAD10201 Розшифровка ряд. 1130 Ф.1 Інформація щодо наявної дебіторської заборгованості за виданими авансами та вжитих заходів з її погашення
UAD10301 Розшифровка ряд. 1155 Ф.1 Інформація щодо наявної іншої дебіторської заборгованості та вжитих заходів з її погашення
UAD10501 Розшифровка ряд. 1410 Ф.1 Додатковий капітал
UAD10601 Розшифровка ряд. 1660 Ф.1 Поточне забезпечення
UAD10801 Розшифровка ряд. 1615 Ф.1 Інформація щодо наявної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та вжитих заходів з її погашення
UAD10901 Розшифровка ряд. 1635 Ф.1 Інформація щодо наявної кредиторської заборгованості за одержаними авансами
UAD11401 Розшифровка ряд. 1170 Ф.1 Витрати майбутніх періодів
UAD11501 Розшифровка ряд. 1190 Ф.1 Інші оборотні активи
UAD11601 Розшифровка ряд. 1515 Ф.1 Інші довгострокові зобов'язання
UAD11701 Розшифровка ряд. 1600 Ф.1 Короткострокові кредити банків


ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи
Реєстр електронних документів
1. Для зручності користувачів, розширено відображення статусів документів, які були
відправлені за посиланнями. Додано відображення статусів:
- Відправлено посилання на візування;
- Відправлено посилання на допідписання;
- Відправлено контрагенту (Посилання).

2. У таблиці реєстру додано колонку Посилання контрагенту. Колонка містить позначку у рядках документів, що були відправлені контрагентам за допомогою команди Наступні дії
– Надіслати посилання на документ та мають статус Відправлено контрагенту.
Щоб відобразити або приховати колонку, скористайтеся кнопкою на панелі інструментів
Колонка відображається, якщо у реєстрі присутній хоча б один документ, для якого було відправлено посилання.

3. Доопрацьовано відображення номера документа у листі-повідомленні, що відправляється на електронну адресу отримувача за допомогою функції Відправити документ на допідписання та Відправити документ на візування.

4. Доопрацьовано відображення інформації про підписантів для накладених підписів у вкладеннях до універсального документа. За умови встановлення опції Параметри системи – Документообіг – Накладати інформацію про підписантів у вкладеннях
відображається інформація про всіх підписантів, незалежно від кількості накладених підписів.

Реєстр податкових документів
Відкориговано відображення вкладок на панелі станів у випадку, якщо параметрам фільтру панелі інструментів не відповідає жоден документ.

Облік ПДВ
Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
1. Актуалізовано попередження щодо граничного терміну реєстрації ПН/РК згідно з пунктом 198.6 статті 198 ПКУ.

2. Доопрацьовано збереження даних у Реєстрі… після внесення змін у вкладці Отримані при використанні СКБД PostgreSQL.

Адміністрування
Параметри системи – Авторизація
Реалізовано можливість автоматичного оновлення даних користувачів з Active Directory за допомогою опції Автоматичне оновлення груп з AD та встановлення часового інтервалу оновлення у хвилинах.

Управління користувачами
Реалізовано можливість оновлювати дані користувачів з Active Directory за допомогою команди Оновити групи з AD. Команда доступна у головному меню Файл та у контекстному меню.
По виконанню команди здійснюється оновлення всіх існуючих груп користувачів у програмі: оновлення облікових записів, якщо вони відсутні у Active Directory, переміщення облікових записів у іншу групу, додавання нових користувачів.
При оновленні груп в Active Directory, користувач, який присутній в декількох групах АD, в програмі М.Е.DOC залишатиметься в останній завантаженій групі.

Журнал подій
У Журналі подій додано фіксацію подій:
- запуск автоматичного оновлення користувачів з AD та загальна кількість доданих користувачів при автоматичному оновленні;
- зміна групи користувача – при оновленні вручну облікових записів користувачів з Active Directory у розділі Адміністрування – Управління користувачами.

Зарплата
Оновлено довідник Індекс споживчих цін за липень 2022 р. - 100,7%.

Звіти
Реалізовано автоматичне заповнення звіту FJ3001003 Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту

Майстер заповнення даних про підприємство
Налаштовано перенесення даних у пакетах Об’єднаної звітності ПДФО та ЄСВ при перенесенні даних з БД M.E.Doc на базі Firebird у БД M.E.Doc на базі PostgreSQL за допомогою команди Перенесення даних з БД M.E.Doc на базі Firebird.

[medoc.ua]
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

АвторизуватисьПовідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua

0.00031300000000001